Gói gold thiết kế web với SEO

Gói gold thiết kế web với SEO

Bạn chưa có website và bạn muốn làm SEO hay bạn có website rồi nhưng chưa được ưng ý và bạn cũng muốn làm SEO.

SEO123 đưa ra gói Gold cho thiết kế web và SEO. Tức là bạn làm website và SEO từ SEO123
Bạn lựa chọn các gói sau :

+ Website doanh nghiệp giá từ chỉ 2 triệu đến 3 triệu + SEO giảm giá 40% so với thị trường và quản trị nội dung miễn phí
+ Website bán hàng giá từ chỉ 3 triệu đến 5 triệu + SEO giảm giá 40% và quản trị nội dung miễn phí
+ Website thương mại điện tử giá từ chỉ 20 triệu đến 50 triệu + SEO giảm giá 40% và quản trị nội dung miễn phí

Các website bạn muốn nâng cấp, SEO123 sẽ miễn phí cho bạn.

Đây là gói Gold cho thiết kế web với SEO