Quảng cáo google

Quảng cáo google

Báo giá Quảng Cáo Google Adwords

Chỉ với 490.000 VND / tháng bạn đã có thể quảng cáo trên top 10 hiển thị bên trái khung tìm kiếm Google.

Khuyến mại quảng cáo Google Adwords:

– Miễn phí khởi tạo dịch vụ trị giá 150.000 VNĐ.
– Giảm 5% tổng phí dịch vụ nếu thanh toán 3 tháng.
– Giảm 10% tổng phí dịch vụ nếu thanh toán 6 tháng.
– Giảm 15% tổng phí dịch vụ nếu thanh toán 12 tháng.

Báo giá Quảng cáo Google Adwords top 10

( Vị trí ngẫu nhiên trong 10 vị trí Google trên cùng hoặc hên phải)

Gói dịch vụ Từ khóa Click Hiển thị
Chi phí(VNĐ)
Ad 1 1-3 không hạn chế không hạn chế 1.150.000
Ad 2 4-6 không hạn chế không hạn chế 3.180.000
Ad 3 7-9 không hạn chế không hạn chế 4.400.000
Ad 4 10-14 không hạn chế không hạn chế 5.500.000
Ad 5 15-20 không hạn chế không hạn chế 6.600.00

Báo giá Quảng cáo Google vị trí VIP top 3

( Quảng cáo hiện trên 3 vị trí đầu tiên của Google )

Gói dịch vụ
Từ khóa Click Hiển thị Chi phí(VNĐ)
AdVip 1 1-3 không hạn chế không hạn chế 2.800.000
AdVip 2 4-6 không hạn chế không hạn chế 4.000.000
AdVip 3 7-9 không hạn chế không hạn chế 5.200.000
AdVip 4 10-14 không hạn chế không hạn chế 6.300.000
AdVip 5 15-20 không hạn chế không hạn chế 7.200.000

 

Báo giá Quảng cáo Google theo click

( Tính theo ngân sách chi cho số Click vào quảng cáo Google)

Gói dịch vụ
Ngân sách / ngày Số từ khóa ( cụm từ ) Phí dịch vụ
AdClick 1 100.000 không hạn chế 18%
AdClick 2 110.000 – 300.000 không hạn chế 14%
AdClick 3 310.000 – 500.000 không hạn chế 11%
AdClick 4 510.000 – 1.000.000 không hạn chế 10%
AdClick 5 1.100.000 – 20.000.000 không hạn chế 8%
AdClick 6 20.100.000 – 100.000.000 Không hạn chế 5%

Chú ý:
– Báo giá trên không áp dụng với các từ khóa 1 ký từ hay từ khóa phổ biến
– Báo giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%

Báo giá trên đã bao gồm :

– Phí phân tích: Thân tích hành vi và thói quen của khách hàng mục tiêu để tìm ra các từ khóa hiệu quả nhất nhắm đúng khách hàng mục tiêu.
– Phí tư vấn quảng cáo: Tư vấn cho khách hàng lựa chọn từ khóa, ngân sách, thời gian cho chiến dịch quảng cáo trên Google, phù hợp với sản phẩm/dịch vụ của Quý công ty.
– Phí thiết lập quảng cáo: Thiết lập chiến dịch quảng cáo sao cho số lượng người đọc quảng cáo nhiều nhất.
– Phí giám sát quảng cáo: Theo dõi các hoạt động của chiến dịch quảng cáo hàng ngày để đánh giá hiệu quả của các từ khóa, từ đó cải tiến chiến dịch quảng cáo đạt hiệu quả cao nhất.
– Phí báo cáo kết quả: Báo cáo chi tiết kết quả thực hiện định kỳ của chiến dịch hàng tuần/tháng/quý hoặc bất cứ lúc nào khách hàng yêu cầu.