Nhẫn cương kim cương Alan

21,745,000 13,047,000

Nhẫn nữ 14K