Nhẫn vàng Sumiko

3,000,000 1,500,000

Nhẫn nữ 10K