Cây Xương Rồng

XƯƠNG RỒNG THANH SƠN

150,000 

Cây Xương Rồng

XƯƠNG RỒNG TAI THỎ

100,000 

Cây Xương Rồng

XƯƠNG RỒNG THẦN LONG

250,000 

Cây Xương Rồng

XƯƠNG RỒNG TRỨNG CHIM

230,000 
110,000 
40,000 

Cây Cảnh Trong Nhà

CÂY LAN QUÂN TỬ

200,000 

Cây Cảnh Trong Nhà

CÂY HỒNG MÔN

120,000 

Cây Cảnh Trong Nhà

CÂY THƯỜNG XUÂN

210,000 

Cây Cảnh Trong Nhà

CÂY VẠN NIÊN THANH

150,000 

Cây Cảnh Trong Nhà

SEN ĐÁ CHUỖI NGỌC BI

100,000 

Cây Cảnh Trong Nhà

CÂY TRẠNG NGUYÊN

120,000 

Cây Cảnh Văn Phòng

CÂY NGŨ GIA BÌ

240,000 

Cây Cảnh Văn Phòng

CÂY KIM TIỀN

230,000 

Cây Cảnh Văn Phòng

CAU TIỂU TRÂM

140,000 

Cây Cảnh Văn Phòng

CÂY NGỌC NGÂN

159,000 

Cây Cảnh Văn Phòng

CÂY KIM TIỀN

120,000 

Cây Cảnh Văn Phòng

CÂY KIM NGÂN

750,000 

Cây Cảnh Sen Đá

SEN ĐÁ DÙ VIỀN HỒNG

90,000 

Cây Cảnh Sen Đá

SEDUM HOA HỒNG

50,000 

Cây Cảnh Sen Đá

SEN ĐÁ CÁNH BƯỚM

160,000 

Cây Cảnh Sen Đá

SEN ĐÁ 3 MÀU

120,000 

Cây Cảnh Sen Đá

CÂY SEN ĐÁ ĐẤT TRẮNG

110,000 

Cây Cảnh Sen Đá

cây sen đá

130,000