Ngày nhận:
Ngày trả:
Số người:
Loại phòng:

Mona Resort Chào mừng đến với chúng tôi

Một trong những yếu tố hàng đầu để những chuyến công tác của bạn trở nên nhẹ nhàng, thoải mái chính là việc lựa chọn một khách sạn cao cấp để lưu trú trong suốt thời gian đi công tác. Những khách sạn sang trọng với nhiều dịch vụ cao cấp, gần trung tâm và nơi công tác vừa giúp cho bạn được thư thả, tận hưởng thời gian nghỉ ngơi.

Một trong những yếu tố hàng đầu để những chuyến công tác của bạn trở nên nhẹ nhàng, thoải mái chính là việc lựa chọn một khách sạn cao cấp để lưu trú trong suốt thời gian đi công tác. Những khách sạn sang trọng với nhiều dịch vụ cao cấp, gần trung tâm và nơi công tác vừa giúp cho bạn được thư thả, tận hưởng thời gian nghỉ ngơi.

Loại phòng Chào mừng đến với chúng tôi

Single Room

25$/đêm 1 Khách

Double Room

35$/đêm 2 Khách

FamilyRoom

55$/đêm 2 Khách

Tiện ích sẵn có Chào mừng đến với chúng tôi

Thực đơn nhà hàng Chào mừng đến với chúng tôi

$45.89

Crayfish Tail & Prawn Cocktail

Một trong những yếu tố hàng đầu để những chuyến công tác của bạn trở nên nhẹ nhàng, thoải mái

$44.89

Chicken Broccoli Penne

Một trong những yếu tố hàng đầu để những chuyến công tác của bạn trở nên nhẹ nhàng, thoải mái

$43.89

Apple Harvest Chicken Salad

Một trong những yếu tố hàng đầu để những chuyến công tác của bạn trở nên nhẹ nhàng, thoải mái

$42.89

Seared Steak & Four Cheese Flatbread

Một trong những yếu tố hàng đầu để những chuyến công tác của bạn trở nên nhẹ nhàng, thoải mái

$40.89

Towering Midnight Fudge Cake

Một trong những yếu tố hàng đầu để những chuyến công tác của bạn trở nên nhẹ nhàng, thoải mái

$46.89

Apple Caramel Streusel Pie

Một trong những yếu tố hàng đầu để những chuyến công tác của bạn trở nên nhẹ nhàng, thoải mái

$47.89

Hot Fudge Sundae

Một trong những yếu tố hàng đầu để những chuyến công tác của bạn trở nên nhẹ nhàng, thoải mái

$48.89

Baked Chocolate Chip Cookie Skillet

Một trong những yếu tố hàng đầu để những chuyến công tác của bạn trở nên nhẹ nhàng, thoải mái

$50.89

Fresh Fruit Sangria

Một trong những yếu tố hàng đầu để những chuyến công tác của bạn trở nên nhẹ nhàng, thoải mái

$55.89

Patrón Agave Martini

Một trong những yếu tố hàng đầu để những chuyến công tác của bạn trở nên nhẹ nhàng, thoải mái

$62.89

Mango Mai Tai

Một trong những yếu tố hàng đầu để những chuyến công tác của bạn trở nên nhẹ nhàng, thoải mái

$60.89

Apple Fire

Một trong những yếu tố hàng đầu để những chuyến công tác của bạn trở nên nhẹ nhàng, thoải mái