Trang chủVề chúng tôi

Lịch sử Mona

Nếu bạn muốn học tại trường đại học ở trung tâm thành phố, nơi tập trung vào việc làm cho thế giới tốt đẹp hơn, bạn sẽ chọn đúng nơi. Chúng tôi không sử dụng các công thức đặc biệt để chọn sinh viên. Chúng tôi xem xét từng ứng dụng đơn, học thuật và cá nhân, để chọn những sinh viên phù hợp với cộng đồng của chúng tôi với đầy đủ các nền tảng.

Nếu bạn muốn học tại trường đại học ở trung tâm thành phố, nơi tập trung vào việc làm cho thế giới tốt đẹp hơn, bạn sẽ chọn đúng nơi. Chúng tôi không sử dụng các công thức đặc biệt để chọn sinh viên. Chúng tôi xem xét mọi ứng dụng đơn, học thuật và cá nhân, để chọn những sinh viên phù hợp với cộng đồng của chúng tôi.