Cử nhân Khoa học Quản trị Kinh doanh

Các đề nghị học tập bao gồm 14 chuyên ngành, 15 trẻ vị thành niên và hơn 100 chuyên ngành lớn để bằng cấp của bạn chắc chắn sẽ phản ánh sở thích và thế mạnh của bạn.
Đại học Kingster không chỉ cung cấp cho bạn các kỹ năng thực tế cần thiết để chuyển đổi liên tục vào lực lượng lao động sau khi tốt nghiệp, mà chúng tôi còn đảm bảo rằng bạn sẽ có ý thức tốt về công bằng xã hội để bạn thực hiện chuyển đổi có trách nhiệm.

Được cung cấp bởi Học viện Giáo dục KU, chương trình này có sẵn bằng cách học từ xa, cho phép bạn học linh hoạt trong khi cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân. MSc Finance (EG. Ngân hàng) đào sâu sự hiểu biết của bạn về ngân hàng và thị trường tài chính và cách chúng liên quan đến hiệu suất. Nó sẽ giúp bạn thăng tiến trong sự nghiệp tài chính và chính sách.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Loading...