các loại cây

cây văn phòng

Cây bạch mã

352,400 

cây văn phòng

Cây Kè Nhật

150,000 

cây công trình

Cây sao đen

389,200 

cây văn phòng

Cây kim tiền

245,000 
243,000 

cây ăn quả

Cây mít

158,900 

cây văn phòng

Cây trúc mây

245,000 

cây văn phòng

CÂY KIM NGÂN

242,000 

các loại hoa

các loại hoa

LAN HỒ ĐIỆP

358,900 
200,000 

các loại hoa

HOA HỒNG NGOẠI JULIO

200,000 

các loại hoa

CÂY SEN CẠN

136,000 

các loại hoa

HOA ĐỒNG TIỀN

56,000 

các loại hoa

HỒNG LEO TƯỜNG VY

250,000 

các loại hoa

CÂY THU HẢI ĐƯỜNG

120,000 

các loại hoa

HOA CÚC NHÁM

50,000 

phụ kiện

50,000 
358,000 
98,200 

phân và đất

đất vi sinh

50,000 

dụng cụ

Xẻng xúc đất

126,000 
50,000 
123,000