100%

Đi làm từ năm 3

20%

Sinh viên làm việc ở nước ngoài

Liên kết

86 trường ĐH trên thế giới

358 doanh nghiệp

Hợp tác với ĐH Mona Media

“Với mục tiêu sinh viên Đại học Mona Media ra trường có đủ khả năng làm việc tại bất cứ đâu trên thế giới”

Công nghệ thông tin

Kỹ thuật phần mềm

An toàn thông tin

Khoa học máy tính

Trí tuệ nhân tạo

Công nghệ thông tin

Kinh tế quốc tế

Quản trị kinh doanh

Truyền thông đa phương tiện

Kinh tế – Xã hội

Tiếng Anh

Tiếng Nhật

Tiếng Trung

Ngôn ngữ

Thiết kế đồ họa

Mỹ thuật

VỚI TRIẾT LÝ GIÁO DỤC HIỆN ĐẠI VÀ GẮN LIỀN VỚI THỰC TẾ, ĐẠI HỌC MONA MEDIA MONG MUỐN SINH VIÊN SẼ PHÁT HUY ĐƯỢC HẾT NHỮNG TỐ CHẤT VÀ THẾ MẠNH CỦA BẢN THÂN

Đăng ký học

Ý kiến giảng viên

“Ở ĐH Mona, chương trình đào tạo được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế, giúp sinh viên nắm bắt và ghi nhớ được kiến thức chuyên môn, để sau này có thể áp dụng được trong công việc. Cộng thêm việc các bạn sinh viên đều có 2 ngoại ngữ nên cơ hội có mức lương cao sau khi ra trường là rất lớn”

“Ở ĐH Mona, chương trình đào tạo được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế, giúp sinh viên nắm bắt và ghi nhớ được kiến thức chuyên môn, để sau này có thể áp dụng được trong công việc. Cộng thêm việc các bạn sinh viên đều có 2 ngoại ngữ nên cơ hội có mức lương cao sau khi ra trường là rất lớn”

“Ở ĐH Mona, chương trình đào tạo được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế, giúp sinh viên nắm bắt và ghi nhớ được kiến thức chuyên môn, để sau này có thể áp dụng được trong công việc. Cộng thêm việc các bạn sinh viên đều có 2 ngoại ngữ nên cơ hội có mức lương cao sau khi ra trường là rất lớn”

ĐĂNG KÝ

Ý kiến cựu sinh viên

“Ở ĐH Mona, chương trình đào tạo được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế, giúp sinh viên nắm bắt và ghi nhớ được kiến thức chuyên môn, để sau này có thể áp dụng được trong công việc. Cộng thêm việc các bạn sinh viên đều có 2 ngoại ngữ nên cơ hội có mức lương cao sau khi ra trường là rất lớn”

“Ở ĐH Mona, chương trình đào tạo được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế, giúp sinh viên nắm bắt và ghi nhớ được kiến thức chuyên môn, để sau này có thể áp dụng được trong công việc. Cộng thêm việc các bạn sinh viên đều có 2 ngoại ngữ nên cơ hội có mức lương cao sau khi ra trường là rất lớn”

Hệ thống liên kết