Các môn học tại Mona University

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

KHOA HỌC CHÍNH TRỊ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Xem chi tiết

XÃ HỘI – VĂN HỌC

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Xem chi tiết

KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Xem chi tiết

NGHIỆN CỨU SINH HỌC

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Xem chi tiết

QUẢN TRỊ KINH DOANH

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Xem chi tiết

KHOA HỌC MÁY TÍNH

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Xem chi tiết

Tại sao chọn chúng tôi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Chuyên ngành mới mở

Lorem ipsum dolor sit amet

Tài chính – Ngân hàng

Kế toán ngân hàng

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ultricies leo integer malesuada nunc vel.

Thời gian đào tạo: 3 năm
Trình độ: Thạc sĩ

Truyền thông

Mạng xã hội

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ultricies leo integer malesuada nunc vel.

Thời gian đào tạo: 4 năm
Trình độ: Thạc sĩ

Nghệ thuật

Múa dân tộc

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ultricies leo integer malesuada nunc vel.

Thời gian đào tạo: 2 năm
Trình độ: Thạc sĩ

Đội ngũ giảng viên

Lorem ipsum dolor sit amet

Thúy Nga

Hiệu phó

Văn Bình

Hiệu trưởng

Ngọc Trinh

Thạc sĩ Sinh học

Selena

Thạc sĩ Kinh tế

Nhận xét sinh viên

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat….

Thảo Nhi | Quản trị kinh doanh

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat….

Văn Khoa | Công nghệ thông tin

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat….

Trúc Đào | Báo chí truyền thông

Đối tác

Lorem ipsum dolor sit amet