chó mèo cảnh

3,089,000 
9,025,800 
14,289,000 
11,090,000 

chim cảnh

CHIM CẢNH

Chim Vành khuyên

568,000 

CHIM CẢNH

Chim Yến Phụng

358,000 

CHIM CẢNH

Chim Vàng Anh

4,589,000 

CHIM CẢNH

Chim Khướu

1,543,200 

CHIM CẢNH

chích chòe lửa

1,285,000 

CHIM CẢNH

Chim Chào Mào

520,000 

CHIM CẢNH

Chim Chích Chòe

1,000,000 

CHIM CẢNH

Chim Thổ Đồng

520,000 

các loại khác

CÁC LOẠI KHÁC

Khỉ đuôi sóc

4,350,000 

CÁC LOẠI KHÁC

Nhím kiểng

258,000 

CÁC LOẠI KHÁC

Chuột Hamster

150,000 
568,200 

CÁC LOẠI KHÁC

Gà tre tân châu

586,200 

CÁC LOẠI KHÁC

Kỳ đà Savannah monitor

1,820,000 
1,575,000 
3,059,000