BÀN VĂN PHÒNG

Mona Furniture

Bàn họp

Bàn họp SVH4016

7,852,000 
8,752,000 
13,579,000 

Bàn họp

Bàn họp CT2600

13,250,000 

Bàn họp

Bàn họp NTH4315

8,950,000 
3,504,000 
3,247,000 

Bàn nhân viên

Bàn AT120SHL

1,242,000 

GHẾ VĂN PHÒNG

Mona Furniture

Ghế phòng họp

Ghế họp SL360M

1,135,000 

Ghế phòng họp

Ghế họp SL601S

798,000 

Ghế phòng họp

Ghế họp SL901

2,430,000 

Ghế phòng họp

Ghế SL607

1,675,000 

Ghế phòng họp

Ghế họp D705V

1,260,000 

Ghế phòng họp

Ghế phòng họp D9028

1,530,000 

Ghế nhân viên

Ghế SG603

1,350,000 

Ghế nhân viên

Ghế SG301

1,065,000 

TỦ HỒ SƠ

Mona Furniture

Kệ hồ sơ

Hộc ATM3D

752,000 

Kệ hồ sơ

Tủ NT850D

15,680,000 

Kệ hồ sơ

Tủ phụ HRTP02BX

1,665,000 

Kệ hồ sơ

Tủ AT1260SD

1,126,000 

Kệ hồ sơ

Tủ AT1260

865,000 

Tủ hồ sơ

Tủ SV1960-3B

2,768,500 

Tủ hồ sơ

Tủ SV1960G

1,720,000