TỦ NHỰA

1,652,000 
1,523,000 

TỦ NHỰA

Tủ Polyn Hoa Trà

1,452,000 

TỦ NHỰA

Tủ Polyn Sakura

1,256,000 

TỦ NHỰA

Tủ Mio Thỏ Con

1,254,000 

TỦ NHỰA

Tủ Mio Gà Con

1,652,000 

TỦ NHỰA

Tủ Mio Khỉ Con

1,572,000 
Xem thêm

MONA MEDIA

Kiến tạo chất lượng – Với tầm nhìn chiến lược dài hạn, phương châm quản lí linh hoạt và nắm bắt được những yêu cầu đổi mới trong giai đoạn toàn cầu hóa nền kinh tế – Mona Media tự hào là một trong các doanh nghiệp tiên phong đóng góp đáng kể cho những thành công vượt bậc về mặt kinh tế của đất nước để trở thành một trong những thương hiệu dẫn đầu trong ngành sản xuất nhựa Việt Nam ngày nay. Đó là kim chỉ nam cho tất cả mọi hoạt động của chúng tôi.