Các dịch vụ của chúng tôi

Dịch Vụ

DI CHUYỂN VĂN PHÒNG

Lorem Ipsum chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào việc trình bày và dàn trang phục vụ cho in ấn.

DI CHUYỂN NỘI THẤT

Lorem Ipsum chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào việc trình bày và dàn trang phục vụ cho in ấn.

DI CHUYỂN CHO HỘ GIA ĐÌNH

Lorem Ipsum chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào việc trình bày và dàn trang phục vụ cho in ấn.

Các dịch vụ của chúng tôi

Sự đặc biệt của chúng tôi

Chúng tôi

#1 trong vận chuyển

Đó là một vị trí mà chúng tôi rất tự hào vì nó xuất hiện bằng cách thực sự phục vụ khách hàng của chúng tôi như không có dòng xe van nào khác trong ngành. Đó là một vị trí mà chúng tôi duy trì bởi vì chúng tôi biết khách hàng của mình không mong đợi gì ngoài điều tốt nhất từ ​​United và đó cũng là điều chúng tôi mong đợi ở chính mình.

24576

Km Giao hàng

18729

Tấn hàng

352

Chi nhánh trên thế giới

1475

Khách hàng hài lòng

Các đối tác

Các đối tác của chúng tôi

Giá

Chọn dịch vụ mà bạn cần

Vận Tải Chuyên Nghiệp
$ 39,00
tháng

Lorem Ipsum chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào việc trình bày và dàn trang phục vụ cho in ấn.

Vận chuyển hàng hóa Ari
Vận tải đường biển
Vận chuyển hàng hóa mặt đất
Dịch vụ kho bãi
Tùy chọn đóng gói
Hậu cần dự án
Quản lý nguồn cung cấp
Đăng kí
Vận Tải Cao Cấp
$ 49,00
tháng

Lorem Ipsum chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào việc trình bày và dàn trang phục vụ cho in ấn.

Vận chuyển hàng hóa Ari
Vận tải đường biển
Vận chuyển hàng hóa mặt đất
Dịch vụ kho bãi
Tùy chọn đóng gói
Hậu cần dự án
Quản lý nguồn cung cấp
Đăng kí
Vận Tải Tiêu Chuẩn
$ 59,00
tháng

Lorem Ipsum chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào việc trình bày và dàn trang phục vụ cho in ấn.

Vận chuyển hàng hóa Ari
Vận tải đường biển
Vận chuyển hàng hóa mặt đất
Dịch vụ kho bãi
Tùy chọn đóng gói
Hậu cần dự án
Quản lý nguồn cung cấp
Đăng kí

Đăng kí để nhận bản tin