Chúng tôi

#1 trong vận chuyển

Đó là một vị trí mà chúng tôi rất tự hào vì nó xuất hiện bằng cách thực sự phục vụ khách hàng của chúng tôi như không có dòng xe van nào khác trong ngành. Đó là một vị trí mà chúng tôi duy trì bởi vì chúng tôi biết khách hàng của mình không mong đợi gì ngoài điều tốt nhất từ ​​United và đó cũng là điều chúng tôi mong đợi ở chính mình.

01

Nhiệm vụ của chúng tôi

Nhiệm vụ của chúng tôi là liên tục cố gắng vượt qua sự mong đợi của khách hàng về giá trị và tiêu chuẩn cao về sự hài lòng.

Đại lý của bạn có thể hướng dẫn bạn thông qua các dịch vụ tùy chọn như đóng gói, giải nén, Bảo vệ toàn giá trị, lưu trữ và dàn dựng hoặc thậm chí di chuyển phương tiện của bạn.

02

Khuyến mãi của chúng tôi

Nhiệm vụ của chúng tôi là liên tục cố gắng vượt qua sự mong đợi của khách hàng về giá trị và tiêu chuẩn cao về sự hài lòng.

Đại lý của bạn có thể hướng dẫn bạn thông qua các dịch vụ tùy chọn như đóng gói, giải nén, Bảo vệ toàn giá trị, lưu trữ và dàn dựng hoặc thậm chí di chuyển phương tiện của bạn.

03

Giá trị cốt lõi

Nhiệm vụ của chúng tôi là liên tục cố gắng vượt qua sự mong đợi của khách hàng về giá trị và tiêu chuẩn cao về sự hài lòng.

Đại lý của bạn có thể hướng dẫn bạn thông qua các dịch vụ tùy chọn như đóng gói, giải nén, Bảo vệ toàn giá trị, lưu trữ và dàn dựng hoặc thậm chí di chuyển phương tiện của bạn.

Lý do chọn chúng tôi

Thống kê

Đó là một vị trí chúng tôi rất tự hào vì nó xuất hiện bằng cách thực sự phục vụ khách hàng của chúng tôi như dòng noan trong ngành.

Dịch vụ


90%
Giá


75%
Vị trí


85%
Chát lượng


80%
Khác


70%
24576

Km Giao hàng

18729

Tấn hàng

352

Chi nhánh trên thế giới

1475

Khách hàng hài lòng

Nhận xét từ khách hàng

Họ Nói Gì

Gặp đội của chúng tôi

Trở thành một phần của chúng tôi

Đăng kí để nhận bản tin