TRANG CHỦ / SẢN PHẨM / XE NÂNG

XE NÂNG DIESEL

Tải trọng nâng: 2.5 tấn | Chiều cao nâng: 3m
Tải trọng nâng: 2 tấn | Chiều cao nâng: 3m

XE NÂNG ĐIỆN

Tải trọng nâng: 2 tấn | Kiểu hoạt động: Đứng lái
Tải trọng nâng: 2 tấn | Kiểu hoạt động: Đứng lái

XE NÂNG GAS

Tải trọng nâng : 2.5 tấn | Chiều cao nâng: 3m
Tải trọng nâng: 2 tấn | Chiều cao nâng: 3m

XE NÂNG CÓ CƠ CẤU ĐẶC BIỆT

Hãng sản xuất: LiuGong | Dịch vụ sau bán: 24/7
Hãng sản xuất: LiuGong | Dịch vụ sau bán: 24/7