Chiều cao xả tải: 3200 mm | Tải trọng nâng: 2000 kg
Hãng sản xuất: LiuGong | Dịch vụ sau bán: 24/7
Hãng sản xuất: LiuGong | Dịch vụ sau bán: 24/7
Tải trọng nâng : 2.5 tấn | Chiều cao nâng: 3m
Tải trọng nâng: 2 tấn | Chiều cao nâng: 3m
Tải trọng nâng: 2 tấn | Kiểu hoạt động: Đứng lái
Tải trọng nâng: 2 tấn | Kiểu hoạt động: Đứng lái
Tải trọng nâng: 2.5 tấn | Chiều cao nâng: 3m
Tải trọng nâng: 2 tấn | Chiều cao nâng: 3m
Tải Trọng: 5000 Gầu: 0.5m3
Chiều cao xả tải: ±3000 mm | Tải trọng nâng: 1600 kg
Chiều cao xả tải: 2820 mm | Tải trọng nâng: 1000 Kg
Chiều cao xả tải: 3020 mm | Tải trọng nâng: 5000 Kg
Chiều cao xả tải: 2970 mm | Tải trọng nâng: 5000 Kg
Chiều cao xả tải: 2800 mm | Tải trọng nâng: 4000 Kg
Gầu: 1.7 m³ | Chiều cao xả tải: 2910 mm