Giới thiệu tổng quan

Đại học Mona Media hướng tới xây dựng mô hình của một trường Đại học thế hệ mới, có triết lý giáo dục hiện đại, gắn liền đào tạo với thực tiễn cuộc sống và nhu cầu nhân lực của đất nước, góp phần đưa Giáo dục Việt Nam tiến tới ngang tầm các nước trên thế giới.
Ngoài đào tạo hệ phổ thông trung học với chất lượng cao, Đại học Mona Media là nơi đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao chuyên ngành CNTT, khối ngành kinh tế, Thiết kế đồ họa, Ngôn ngữ, Kiến trúc, Quản trị khách sạn và các nhóm ngành khác có liên quan cho Tập đoàn Mona Media cũng như cho các tập đoàn toàn cầu tại khắp nơi trên thế giới và các doanh nghiệp Việt Nam.

Giải thưởng đạt được

Chuẩn Ba Sao do QS Stars xếp hạng

Giải thưởng Sao Khuê

Top 1000 trường đào tạo QTKD tốt nhất thế giới

Top 100 trường tham gia Chung kết ACM/ICPC toàn cầu