[Infographic] 50 người giàu nhất sống ở đâu trên thế giới?

50 tỷ phú giàu nhất thế giới hiện tập trung tại 12 quốc gia, trong đó Mỹ chiếm tỷ lệ cao nhất với 21 người. Môi trường kinh doanh đã có những thay đổi đáng...