Hoàng Dung

Bác sĩ thẩm mỹ

Trình độ chuyên môn

BDS, MDS – Nha chu và Implant, 16 năm kinh nghiệm

Chứng nhận

 • Chuyên gia nha khoa
 • Khoa răng hàm mặt

Giải thưởng

 • Chuyên gia nha khoa
 • Khoa răng hàm mặt

Thúy Kiều

Bác sĩ chỉnh nha

Trình độ chuyên môn

BDS, MDS – Nha chu và Implant, 16 năm kinh nghiệm

Chứng nhận

 • Chuyên gia nha khoa
 • Khoa răng hàm mặt

Giải thưởng

 • Chuyên gia nha khoa
 • Khoa răng hàm mặt

Thúy Vân

Bác sĩ chỉnh nha

Trình độ chuyên môn

BDS, MDS – Nha chu và Implant, 16 năm kinh nghiệm

Chứng nhận

 • Chuyên gia nha khoa
 • Khoa răng hàm mặt

Giải thưởng

 • Chuyên gia nha khoa
 • Khoa răng hàm mặt