gà cảnh

GÀ CẢNH

Gà Mặt Quỷ

1,200,000 

GÀ CẢNH

Gà tre Mỹ

1,576,000 

GÀ CẢNH

Gà Serama

2,050,000 
3,584,000 

GÀ CẢNH

Gà Quý Phi

2,000,000 

GÀ CẢNH

Gà lông xù

1,256,000 

GÀ CẢNH

Gà tre Tân Châu

1,256,000 

GÀ CẢNH

Gà Rosecomb

1,258,000 

chim cảnh

CHIM CẢNH

Chim Vành khuyên

568,000 

CHIM CẢNH

Chim Yến Phụng

358,000 

CHIM CẢNH

Chim Vàng Anh

4,589,000 

CHIM CẢNH

Chim Khướu

1,543,200 

CHIM CẢNH

chích chòe lửa

1,285,000 

CHIM CẢNH

Chim Chào Mào

520,000 

CHIM CẢNH

Chim Chích Chòe

1,000,000 

CHIM CẢNH

Chim Thổ Đồng

520,000